Velkommen til vår kursbutikk!

Animalia er en viktig bidragsyter for kompetanseheving til alle ledd i
verdikjeden fra fjøs til bord. Vi tilbyr ulike kurs og seminarer, og er
blant de fremste på digital opplæring utviklet spesielt for kjøtt- og
fjørfebransjen. 

til kursbutikken

Finn kursene dine på Min side

Modul 3 om velferdsbesøk i storfeproduksjoner

Finn kurs og opplæringsaktiviteter

HUSDYR

SLAKTING OG FOREDLING

GRATIS OPPLÆRING