Tilbake

Sertifiseringskurs i klauvskjæring av storfe
Sertifiseringskurs i klauvskjæring av storfe
 • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Sertifiseringskurs i klauvskjæring av storfe
 • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Sertifiseringskurs i klauvskjæring av storfe

Sertifiseringskurs i klauvskjæring av storfe

Vanlig pris
19.000,00 kr
Salgspris
19.000,00 kr
Vanlig pris
Utsolgt
Enhetspris
per 

Del 1: 5.-7. september

Del 2: 13.-16. november

Meld deg på her

Påmeldingsfrist 20. juni

Kurset retter seg mot erfarne klauvskjærere som ønsker å sertifisere seg. Ved få deltakere vil vi åpne kursuke 1 for nybegynnere og veterinærer. Det er viktig at alle setter seg inn i kravene for å delta:

Basiskrav for å delta på sertifiseringskurset:

 1. Skal ha deltatt på 2 dagers grunnkurs og senere ha hospitert hos sertifisert klauvskjærer i minst en uke (skal under veiledning beskjære minst 20 slaktebein og delta aktivt i klauvskjæringen)
 2. Skal etter dette selv ha beskåret minst 1000 kyr. Dette dokumenteres ved innrapportering i klauvapp, eventuelt kopi av klauvkort, liste med navn på produsenter, attest fra produsenter etc.
 3. Klauvskjærere som hadde beskåret minst 2000 kyr og hadde hatt klauvskjærerpraksis minst 3 år før den nye sertifiseringsordningen trådte i kraft i 2016, kan etter søknad (sendes ase.sogstad@animalia.no) få unntak fra kravet om nybegynnerkurs.

Det er viktig at alle deltakere setter seg inn i opplæringsplanen til Norsk klauvskjærerlag: https://www.animalia.no/no/Dyr/storfe/klauv/info-om-norsk-klauvskjarerlag-nokl/

På denne siden finner du i tillegg til opplæringsplanen, sjekkliste for praksisperioden mellom de to kursukene på sertifiseringskurset og liste over klauvskjærere med instruktørkurs som kan ha med seg kursdeltakere på opplæring.

Merk at hver deltaker selv har ansvar for å finne klauvskjærere å ha praksis hos og må selv bekoste eventuelle utgifter forbundet med praksisperioden.

Krav til de som skal ta eksamen

 1. Godkjente dokumenterte basiskrav
 2. Godkjent kurs inkludert kursuke 1, hospitering hos fortrinnsvis to forskjellige sertifiserte klauvskjærere med instruktørkurs og kursuke 2.


Læringsmål:

Kursdeltakerne skal i løpet av kurset tilegne seg:

 • God innsikt i prinsippene for beskjæring til korrekt klauvform og kunne utføre dette på riktig måte. God innsikt i avvikende klauvlengde og -form og hvordan slike klauver bør beskjæres.
 • God innsikt i klauvenes anatomi og fysiologi.
 • Kunnskap om de viktigste klauvsjukdommene inkludert diagnostikk og elektronisk registering av disse. De skal også kjenne til terapi og forebyggende tiltak for å redusere forekomsten av sjukdommene. De må kjenne til prinsippene for lokal utskjæring av de forskjellige defektene, bandasjering og påliming av kloss og kunne utføre dette på en korrekt måte. De må også kjenne til de viktigste desinfeksjonsmidlene som benyttes i fotbad og hvordan dette kan etableres.
 • God kjennskap til smittsomme klauvsjukdommer. Samtidig må klauvskjærerne ha god innsikt i arbeidsrutiner og tiltak for å redusere risikoen for spredning av smittsomme sjukdommer.
 • God kjennskap til elektronisk innrapportering via håndholdte terminaler og Helsekort klauv.
 • Innsikt i hvordan storfe håndteres og kunne håndtere dem på en dyrevennlig måte i forbindelse med klauvskjæring.
 • Innsikt i fordeler og ulemper ved forskjellig beskjæringsutstyr og de forskjellige metodene og utstyret for fengsling av dyr og klauver.
 • Kunnskap om de skader som kan oppstå på dyr, medhjelpere og seg selv ved bruk av utstyret.
 • Kunnskap om verneutstyr som er nødvendig ved klauvskjæring

Varighet 

Kursuke 1. To-tre dager. Teori/praksis
Praksis på 10 arbeidsdager mellom kursukene, samkjøring med fortrinnsvis to forskjellige sertifiserte klauvskjærere som har instruktørkurs (se egen sjekkliste), enten i instruktørens praksisområde eller eget.
Kursuke 2. Tre-fire dager. Teori/praksis. Avsluttes med eksamen den siste kursdagen.

Program

Pris: Kr 19 000,- eks mva faktureres før kursstart.

Kursavgiften inkluderer lunsj alle dager, men overnatting kommer i tillegg.

Vi har reservert rom på Clarion Collection Hotel Astoria i Hamar sentrum, kr 1 190,- pr natt. prisen inkluder frokost og et varmt kveldsmåltid. Bindende reservasjon i påmeldingsskjemaet.

Minimum 6 deltakere

Trenger du hjelp med påmelding, innlogging eller lignende, ta kontakt ved å klikke her.